Kontrast
Tekst

Programy

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci- "Nasze przedszkole"

Program z zakresu profilaktyki logopedycznej – „Przedszkolak mówi”

Program edukacji patriotycznej – „Polak mały’

Program działań adaptacyjnych „ Dobry start przedszkolaka”

Program edukacji ekologicznej- "Podróże małego ekologa"

Program rozwoju emocjonalno- społecznego- "Jestem w grupie" 

Program rozwijania sprawności dziecka i jego rodziny- "Sprawny przedszkolak"

 

Program rozbudzania zainteresowań tradycjami, zwyczajami, obrzędami polskimi- "Tradycja w życiu przedszkolaka" 

Program edukacyjny- "Bezpieczeństwo przedszkolaka"

 Program rozwijający pojęcia matematyczne- "W krainie matematyki"

Program rozwijający język angielski- "English is fun"

Program z zakresu biblioterapii z el. Teatrzyku kamishibai- "Bajka pomagajka"